Oud-werknemer Celest Derks over haar ervaringen bij Fith:

“Je krijgt alle kansen om jezelf te laten zien en er zijn veel doorgroeimogelijkheden.” Celest Derks werkte ruim drie jaar met veel plezier bij Fith, waar ze een dubbelrol had als Teammanager Adviseurs en Leidinggevende van het administratieve team. Ze heeft onlangs haar ontslag ingediend. Niet

Vacature senior adviseur (m/v)

  Fith is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, opgericht in april 2000. Sinds die datum faciliteren onze vaste medewerkers een landelijk dekkend netwerk van meer dan 100 senior adviseurs. Fith werkt in opdracht van individuele werkzoekenden, individuele werkgevers, gemeenten, UWV en verzekeraars. Voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Limburg, Friesland, Zeeland

Echt samen aan de (versnellings)bak

Sinds enige tijd ben ik officieel chauffeur. Ik mag taxi’s besturen en busjes voor personenvervoer tot 8 personen. En dat alles dankzij één van mijn klanten… De eerste kennismaking Zo rond de Kerst maakte ik een eerste afspraak met Mohammed. Hij was zeer wantrouwig en wilde

Klachtenregeling Fith

Deze klachtenregeling is te allen tijde opvraagbaar bij Fith. 1. INDIENING KLACHT 1.1 Indien een klant niet tevreden is over de dienstverlening van Fith kan hij of zij mondeling of schriftelijk een klacht indienen. De klacht wordt geregistreerd door invulling van het daarvoor bestemde klachtenformulier, dat is opgenomen in

Privacyreglement Fith

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Fith een privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer van de persoonsregistratie beschreven met betrekking tot gegevens over personen (cliënten) die door Fith, in opdracht van derden, bemiddeld worden naar gesubsidieerd