Begeleiding van statushouders in regio Noord-Holland Noord


Begeleiding van statushouders

Nederland heeft te maken gehad met een grote toestroom van vluchtelingen. Fith is één van de partijen die zich bezighoudt met de begeleiding van deze nieuwe Nederlanders bij hun participatie op de arbeidsmarkt en hun taalontwikkeling. Dit doen we in opdracht van 7 gemeenten in Noord-Holland Noord.

In overleg met de gemeenten wordt per kandidaat in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn en welke activiteiten we inzetten om de doelstellingen te bereiken. Samen werken we toe naar een succesvolle integratie en participatie waarbij maatwerk, samenwerking in de keten en intensieve één op één begeleiding de uitgangspunten van Fith zijn.

Meer weten over deze dienstverlening? Bekijk dan ook dit filmpje.