2e spoor, vanuit ziekte (terug) naar werk

Is uw medewerker langdurig ziek? Dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking: als werkgever moet u actief proberen uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.

Fith kent de Wet Verbetering Poortwachter van binnen en buiten; wij weten wat de rechten en verplichtingen zijn voor u als werkgever én voor de werknemer.

We adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de wet in het eerste en tweede ziektejaar. Onze senior adviseurs begeleiden de zieke werknemer succesvol terug naar eigen of naar ander werk. Ook als een WIA aangevraagd moet worden, helpen we daarbij. Onze backoffice controleert altijd of de rapportages voldoen aan de eisen die UWV stelt. Door de juiste acties te ondernemen, voorkomen we dat loonsancties worden opgelegd.