Haalbaarheidsonderzoek

Bestaat vanuit de bedrijfsarts en het arbeidsdeskundig onderzoek gerede twijfel over het moment of de effectiviteit van een re-integratietraject 2e spoor, dan wordt vaak geadviseerd om te onderzoeken of dit voor de werknemer wel realistisch is. Een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor is dan nodig.

Kreeg u het advies een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren? Fith heeft de kennis en kunde in huis om dit snel en effectief te doen.

In enkele gesprekken met de kandidaat brengen we de huidige situatie, wensen, interesses en motivatie in kaart. Daarbij houden we vanzelfsprekend rekening met de belastbaarheid van de kandidaat. Vervolgens stellen we een rapportage op over de kansen op de huidige arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio van de kandidaat.

Soms zien we geen mogelijkheden. Fith brengt dan advies uit over de vervolgstappen die u kunt nemen, bijvoorbeeld een deskundigenoordeel UWV of het aanvragen van een vervroegde WIA-beoordeling.