Begeleiding naar werk vanuit een uitkering

Fith kent de problemen die kunnen spelen als iemand al langer geen werk heeft. Mensen zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk krijgen – dat is het doel. Want niemand hoeft aan de zijlijn te blijven staan.

We zorgen ervoor dat iemand weer kan meedoen door individueel te coachen en parallel zo snel mogelijk passend werk te vinden. Laagdrempelig als dat nodig is als opstap. Werk helpt, mits juist gedoseerd, bij het oplossen van veel belemmeringen en het bevordert en versnelt de duurzame uitstroom.