3e spoor, een traject na de WIA-keuring

Als een werknemer niet geheel, maar bijvoorbeeld voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard, betekent dit volgens de WIA-keuring dat er nog benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Als u als werkgever eigenrisicodrager bent en deze benutbare arbeidsmogelijkheden niet weet in te zetten, is dit een grote kostenpost.

Voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf betekent dit dat zijn of haar resterende kwaliteiten niet meer worden aangesproken. Dat tast veelal het levensgeluk aan. Werk vinden voor de (oud-)medewerker is dan ook van het grootste belang om meerdere redenen. Fith is hierin zeer succesvol.

Onze senior adviseurs weten langdurig zieke (oud-)medewerkers te motiveren voor een traject naar werk. Via de Fith-methode én ons uitgebreide netwerk begeleiden we ook de kandidaat die belemmeringen heeft en al langer uit het arbeidsproces is naar passend werk.