Onze
aanpak

Wat mag je verwachten

Doel van onze trajecten is meestal een duurzame, betaalde baan. Met besparing op tijd en kosten voor onze opdrachtgever en hernieuwde energie voor de kandidaat. Om dat te bereiken mag je bij Fith rekenen op:

  • een warme, persoonlijke benadering
  • een deskundige kijk op werk en mensen
  • een unieke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak
  • snelheid in handelen en reageren
  • een hoge intensiteit van trajecten
  • een hoog serviceniveau
  • intensieve 1-op-1-begeleiding

Waarom het zo goed werkt

Fith hanteert een evidence based aanpak en werkt met wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium. De methode die we gebruiken is bewezen effectief.

Fith

1-op-1, alles op alles

Een succesvolle plaatsing vraagt om betrokkenheid, deskundigheid en kennis. Met veel zorg en aandacht voor alle belanghebbenden.

Niet gek dat we kiezen voor persoonlijke begeleiding door adviseurs die hun sporen al verdiend hebben.

Onze senior adviseur is een vakkundige, zeer ervaren professional, die vanuit zijn of haar regio opereert in een actief landelijk netwerk van collega-adviseurs. Iedere adviseur afzonderlijk vormt een team met een vaste bureaumanager op ons hoofdkantoor. Samen zetten zij de schouders eronder en leggen ze de basis onder onze arbeidsondersteuning, zich voortdurend verrijkend met de laatste inzichten binnen het vakgebied. Vast onderdeel van dit proces is dat de adviseurs de eigen werkwijze toetsen bij collega’s en ons team van specialisten op kantoor.

Fith maakt werk waar

Door te zoeken naar werk dat past bij de behoeften en kwaliteiten van onze kandidaten en opdrachtgevers maakt Fith werk waar.

We zetten de persoonlijke en digitale netwerken van onze adviseurs en bureaumanagers actief in en breiden deze uit waar dat nodig is. We hebben digitaal alle beschikbare vacatures in Nederland in kaart, zoeken uit wie we er kennen en benaderen hen gericht. Daadkrachtig en proactief, zonder schroom.

Werk als medicijn

Wij geloven in werk als medicijn, omdat het bewezen helpt veel belemmeringen op te lossen.

Voor het gewenste resultaat is het essentieel in de verschillende fasen van het traject de juiste dosering te bepalen. Gaat het bijvoorbeeld om het verkennen van de arbeidsmarkt of om activeren? Moet iemand werken aan zelfvertrouwen of is het van belang vaardigheden aan te leren?

Zodra de situatie van de kandidaat het toelaat, organiseren we daarom zo snel mogelijk werk. Dat kan variëren van een dagje meelopen op de ambulance tot een stage van enkele maanden.