2e spoor: waarom een professionele partij zoals Fith inschakelen?

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht om actief te proberen de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is waar het 2e spoor om de hoek komt kijken. In dit artikel bespreken we hoe een professionele partij zoals Fith helpt bij het begeleiden van medewerkers terug naar werk. Kortom, hoe een 2espoortraject zo succesvol mogelijk kan worden doorlopen.

Zoeken naar andere mogelijkheden buiten de eigen werkgever

In een 2e spoor re-integratietraject is het doel het vinden van een passende baan buiten de eigen werkgever. Hoe wordt het 2e spoortraject vormgegeven? Dat gebeurt door middel van intensieve begeleiding op diverse vlakken, zoals:

  • het omgaan met het verlies van het eigen werk;
  • het vergroten van het zelfvertrouwen;
  • het bepalen en focussen op een nieuwe zoekrichting;
  • het sollicitatieproces en;
  • het daadwerkelijk zoeken van een baan. 

Het doel van het 2e spoor is om de medewerker terug te laten keren naar de arbeidsmarkt en weer een duurzame, betaalde baan te vinden.

Hoe helpt een partij zoals Fith?

Je kunt als werkgever een 2e spoortraject zelf oppakken, maar zoals de meeste HR-professionals onder ons weten: er komt verschrikkelijk veel op je af. Het is een specialistische opdracht waarbij veel moet gebeuren om iemand passend te helpen. Maar ook om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Alleen al het opstellen van een zoekprofiel en het zoeken naar passende functies voor een kandidaat, rekening houdend met de eisen van het UWV, zijn uitdagingen. 

Het is aan te raden een specialist in de arm te nemen om een behapbaar en UWV proof 2e spoortraject vorm te geven. Een expert die niet alleen de kandidaat, maar ook werkgever kan coachen en weet hoe je een traject succesvol doorloopt. Iemand die weet hoe je kansen en belemmeringen van een kandidaat in kaart brengt en wat er moet gebeuren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Maar ook een expert die van alle handelingen verslag legt. Hier komt Fith, een professionele partij gespecialiseerd in re-integratie en arbeidsmobiliteit, om de hoek kijken. Fith kent de Wet Verbetering Poortwachter van binnen en buiten en begrijpt zowel de rechten en verplichtingen van de werkgever als die van de werknemer. 

Wat maakt Fith uniek?

  • Ten eerste bieden we een warme, persoonlijke benadering. We begrijpen dat elke situatie uniek is en passen begeleiding aan op de specifieke behoeften van de medewerker. Daarnaast hebben we een deskundige kijk op werk en mensen. We zijn goed op de hoogte van de arbeidsmarkt en begrijpen wat er nodig is om een succesvolle match te maken tussen werknemer en werkgever.
  • Wat Fith onderscheidt, is onze unieke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak. We maken gebruik van bewezen methoden en technieken om de re-integratie zo effectief mogelijk te laten verlopen. Hierbij zorgen we voor snelheid in handelen en reageren, omdat we begrijpen dat tijd een cruciale factor is bij het vinden van passend werk. Momenteel loopt het ZonMw onderzoeksproject. Een uniek project dat helpt om 2e spoor trajecten sneller en met meer succes te doorlopen. Hoe wetenschappelijk onderzoek hierin bijdraagt, dat lees je hier: https://fith.nl/zonmw-hoe-zorgt-wetenschappelijk-onderzoek-voor-een-betere-re-integratie-van-medewerkers-in-2e-spoor/.
  • Daarnaast bieden we intensieve 1-op-1-begeleiding door onze senior adviseurs. Hierbij wordt de medewerker ondersteund bij het vinden van geschikte vacatures, het opstellen van een aantrekkelijk cv en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Onze senior adviseurs zijn ervaren oud-managers en -directeuren. Zij hebben allemaal een paar aspecten gemeen: ze zijn mensgericht, deskundig en hebben levens- en werkervaring, tijd en een breed netwerk. Bovendien hebben zij de kunde om mensen intensief te begeleiden. Dat is belangrijk, zeker in de intensieve trajecten waarmee zij vaak te maken krijgen. Onze senior adviseurs zeggen hierover:


Senior adviseur Henk Siebum: “Ik vind het nog elke dag mooi om voor mijn kandidaten een luisterend oor te kunnen zijn, zonder te oordelen. Ik ben van mening dat je iemand pas echt kunt helpen als je de persoon erachter ziet. Op de een of andere manier lukt het me om snel het vertrouwen van mensen te winnen. Dat helpt enorm in een functie als de mijne.”

Senior adviseur Hans Vlessert: “Ik ben iemand die heel graag aan het einde van zijn dag door al zijn werk heen is. Heb ik de volgende ochtend een intakegesprek met een nieuwe cliënt, dan wil ik de dag ervoor alles over die persoon in kaart hebben. Ik vind het leuk om dat allemaal uit te zoeken en op die manier optimaal voorbereid te zijn. Des te groter is de kans dat ik écht waardevol kan zijn voor mijn cliënten.”

  • Het serviceniveau van Fith is hoog. We zorgen ervoor dat we altijd beschikbaar zijn voor vragen en ondersteuning, zowel voor de medewerker als voor de werkgever. Ook bieden we specialistische hulp bij onder andere long-covid, burn-out, rouw, ziekte etc. 
  • Daarnaast controleert onze backoffice of de dienstverlening en de rapportage daarover voldoen aan de eisen die het UWV stelt. Zo werkt iedere Fith senior adviseur intensief samen met een vast maatje bij Fith op kantoor; zijn of haar bureaumanager. Hij of zij borgt, naast de adviseur, de kwaliteit van ieder traject. De verschillende wet- en regelgevingen waarmee we in trajecten te maken krijgen, denk aan de Wet Poortwachter, zijn complex. De bureaumanager voert checks uit op de zaken die voor deze wet cruciaal zijn. Ook checkt de bureaumanager op specifieke omschrijvingen in relatie tot de privacywet. Dit zorgt dat trajecten volgens wetgeving worden behandeld, waardoor vertraging en boetes wordt voorkomen. 

Kortom, het 2e Spoor is een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces voor werknemers. Een professionele partij zoals Fith kan een waardevolle rol spelen bij het begeleiden van medewerkers terug naar werk. Met onze expertise, persoonlijke benadering en wetenschappelijk onderbouwde aanpak zorgen we voor een effectieve re-integratie en streven we naar een duurzame, betaalde baan voor de medewerker. Als werkgever kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van Fith om je te ondersteunen bij het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter en het bevorderen van een succesvolle terugkeer naar werk voor uw zieke werknemers.