De aftrap!

grootste geheim - middel

Oprechte motivatie

Het is alweer 16 jaar geleden dat Dammes van Antwerpen, sinds dag 1 als adviseur betrokken bij Fith, mij op het idee bracht om senior adviseurs in te zetten voor het begeleiden en bemiddelen van mensen die op eigen kracht moeilijk werk vinden. Dammes had een mooie carrière als manager bij Philips achter de rug en was, na zijn pensionering, onder andere vluchtelingen gaan begeleiden bij het vinden van werk. Niet meer omdat hij een inkomen nodig had, maar omdat hij met al zijn bagage iets wilde betekenen voor mensen die daar baat bij hebben. Een oprechte motivatie waarvan de toegevoegde waarde mijn ondernemershart vol trof. Toegevoegde waarde aan meerdere kanten.

Toegevoegde waarde

Fith wil de arbeidsparticipatie van langdurig werkzoekenden vergroten door inzet en benutting van werk- en levenservaring van adviseurs, voor wie het financiële niet langer leidend is. Onze adviseurs zetten graag hun achtergrond en netwerk in ten behoeve van een ander. Ten dienste van werkzoekenden en werkgevers, maar ook in het belang van uitkerende instanties en andere belanghebbenden. Fith helpt bouwen aan een nieuwe toekomst.

Landelijk werkend

Inmiddels bestaan we alweer 16 jaar. Van 4 adviseurs in april 2000 zijn we gegroeid naar 60 adviseurs in 2011, met verschillende vestigingen in Zuid-Nederland. Door een enorme bezuiniging van 1,6 miljard op de sociale zekerheid liepen de opdrachten en ons adviseursaantal in 2012 sterk terug. In 2013 kwam de omslag toen we op verzoek van een grote verzekeraar landelijk gingen werken. Daarmee konden we vanaf juli 2013 ook het UWV landelijk gaan bedienen. Sindsdien zijn we sterk gegroeid, naar meer dan 100 adviseurs per vandaag.

De arbeidsmarkt, het speelveld van Fith, is zeer dynamisch, met buitengewone politieke aandacht en gevoeligheden. Op dat vlak zijn wij iedere dag actief en proberen wij de belangen van zo veel mogelijk partijen te verenigen. Zowaar geen eenvoudige opgave, maar maatschappelijk relevant en zeer voldoening gevend als het lukt.

Niet langer het grootste geheim van de arbeidsmarkt

Fith heeft lang nagelaten zichzelf in de spotlights te zetten. Het gaat ten slotte niet om ons, maar om degenen die en voor wie wij begeleiden en bemiddelen. Deze bescheidenheid siert ons echter niet langer. We doen naar mijn mening alle (potentieel) belanghebbenden tekort als we onze aanpak en resultaten nog langer onbelicht laten en we daarmee kansen voor eenieder onbenut laten.

Het is dus tijd als Fith niet langer het grootste geheim van de arbeidsmarkt te zijn, maar proactief de markt tegemoet te treden. Niet op een schreeuwerige manier, maar door te vertellen wie we zijn, wat we doen, wat onze adviseurs meemaken en waar de kennis van Fith zit.

Laat deze blog daartoe de aftrap zijn.

Ik hoop dat onze gedeelde kennis en verhalen u mogen verrijken!

juni 2016, geschreven door Richard Roth, directeur van Fith