Schuldhulpverlening: de rol van een budgetcoach

<a href="http://www.freepik.com/free-vector/money-flying-cartoon-vector_756523.htm">Designed by Freepik</a>Ronald van Wieren is een van onze adviseurs. Daarnaast werkt hij ook regelmatig als gecertificeerd budgetcoach. In dit blog geeft hij een uniek inkijkje in zijn werkveld: van slapeloze nachten en stress tot opluchting en inzicht.

Mensen die mogelijk in financiële problemen komen: als re-integratieadviseur word ik er regelmatig mee geconfronteerd. Tijdens hun eerste ziektejaar hebben ze eigenlijk nog geen financiële achteruitgang, maar dat verandert als ze hun tweede ziektejaar ingaan. In de meeste gevallen zakt hun inkomen dan namelijk terug naar 70%: dat is bijna één derde van wat ze gewend zijn. Daarom zullen ze hun uitgavenpatroon moeten aanpassen.

Vergelijkbare baan

Veel mensen die ik begeleid, hopen snel weer een vergelijkbare baan te vinden. Toch kan dat weleens tegenvallen… Door blijvende beperkingen worden mensen soms gedwongen om een baan op een lager niveau accepteren, waardoor hun inkomen ook lager is.

Al tijdens de eerste gesprekken vraag ik mensen of ze daar rekening mee houden. Bovendien adviseer ik ze direct om het niet op de lange baan te schuiven. Gelukkig hebben veel mensen al wel over inkomensachteruitgang nagedacht. En sommigen hebben er zelfs al slapeloze nachten van…

Uitkeringsafhankelijk

Vooral mensen die verwachten afhankelijk te worden van een uitkering moeten goed over hun financiële toekomst nadenken. Om ze daar goed bij te helpen, vind ik een goed en gedegen overzicht van inkomsten en uitgaven onmisbaar. Door uitkeringen, inkomsten en UWV-verrekeningen, fluctueren inkomsten namelijk regelmatig en ontstaan er al snel betalingsachterstanden.

Daarnaast ontkennen mensen met schulden vaak het probleem. Daarom ben ik meestal al erg blij dat ze hun probleem zélf melden bij een instantie. Gemeenten zetten vervolgens vaak vrijwilligers in die hen helpen om tot een oplossing te komen.

Van stress naar opluchting

Mensen met schulden bewaren hun rekeningen en aanmaningen al weken (of zelfs maanden) in een doos, lade of kast. Alles ongeopend. Als je dan vraagt naar een totaaloverzicht van de achterstanden, krijg je soms het verzoek om de verhuisdozen mee te nemen en de ongeopende brieven zelf te openen. Maar dat weiger ik. Samen openen is een veel betere oplossing: tijdens zo’n sessie zie je de stress en emoties weliswaar toenemen, maar dat maakt gedurende de avond plaats voor opluchting. Er ontstaat immers duidelijkheid en er is eindelijk zicht op een oplossing.

Boosdoener: toeslagen

Toeslagen van de Belastingdienst vormen in mijn ogen de grootste boosdoener van schulden. Als mensen hun huur- of zorgtoeslag aanvragen, geven ze soms namelijk uit onwetendheid de verkeerde inkomsten door. Daardoor ontvangen ze te veel toeslag die ze vervolgens wél volledig gebruiken. En dan komt de verrassing aan het begin van het volgende jaar… mensen worden geconfronteerd met de andere bedragen en er ontstaat in één klap een flinke schuld.

Budgetcoach

Ik weet als geen ander dat het voor veel mensen moeilijk is om hulp te zoeken. Vaak schamen mensen zich er immers voor dat het zo ver heeft kunnen komen. Toch kan een budgetcoach juist heel veel voor iemand betekenen. Het gaat om een gezamenlijke aanpak: de coach als adviseur, de persoon in kwestie als regisseur.

Een budgetcoach onderzoekt de uitgaven en zorgt ervoor dat de noodzakelijke uitgaven intact blijven. Vaak kunnen mensen al snel veel geld besparen! Denk daarbij aan polis-aanpassingen, omzettingen in tv- en internetpakketten en het stopzetten van loterijdeelnames. Als je alle vaste lasten bij elkaar optelt, realiseren mensen zich meestal pas wat ze allemaal uitgeven. Zo’n confrontatie met hun maandelijkse uitgavepatroon is soms dan ook best even slikken.

Tip!

Daarom sluit ik af met een belangrijke tip. Het is ontzettend belangrijk om inkomsten en uitgaven gewoon eens inzichtelijk te maken. Dan kom je namelijk nooit voor onverwachte verrassingen te staan. Bovendien geeft overzicht in je financiële situatie een heleboel rust.

augustus 2017, geschreven door Ronald van Wieren, senior adviseur Fith