De meerwaarde van Fith bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

In ons vorige artikel kon je lezen dat in Nederland naar schatting 500.000 mensen met de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) leven. De kans dat dit speelt bij een van je medewerkers is zeker aanwezig. Waarom zou je in dit geval Fith inschakelen?

Wat is de meerwaarde van Fith?

Een adviseur van Fith kan van grote waarde zijn bij het ondersteunen en begeleiden van werknemers met NAH. Fith leidt hen, geholpen door evidence based methodieken en tools, op ten behoeve van ondersteuning en begeleiding bij NAH. De Fith dienstverlening kan worden ingezet bij medewerkers die problemen ervaren tijdens hun loopbaan of bij de zoektocht naar ander werk, zoals loopbaan coaching of een verzuimtraject. 

Een van de grootste uitdagingen bij NAH is de weerstand die werknemers kunnen ervaren.

Denk hierbij aan acceptatie van de beperkingen of verliesverwerking. Bij het opnieuw hervinden van wat een medewerker kan of niet kan, helpt het als iemand met kennis jou en je medewerker ondersteunt. Een specialist die tevens de weg aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt, of in de benodigde aanpassingen op de werkplek, kent. Door reële oplossingen en mogelijkheden te vinden – en soms ook te toetsen in de praktijk op de werkvloer – wordt het “geloof in eigen kunnen” van een medewerker ondersteund. Dit helpt bij de verwerking of de acceptatie.

‘Door deskundig het gesprek aan te gaan en samen te werken aan oplossingen, kunnen werknemers met NAH weer grip krijgen op hun werk en hun leven.’

Begrip en communicatie: de sleutelwoorden

Het managen van energie of focusproblemen zijn zaken waar je medewerker tegenaan kan lopen. Dit vergt begrip en goede communicatie. De adviseur van Fith houdt daar tijdens de begeleiding op allerlei manieren rekening mee. Zo zijn onze adviseurs zeer flexibel in hun tijd en weten zij hun ondersteuning zo in te zetten dat dat past bij de belastbaarheid. Afspraken worden bevestigd en samenvattingen van gesprekken worden, als nodig puntsgewijs, verstrekt zodat dit teruggelezen kan worden. 

Ook een nieuwe prikkelarme werkomgeving en flexibele werktijden kunnen cruciaal zijn: aanpassingen die in overleg met alle betrokken partijen binnen de huidige baan onderzocht worden. De Fith adviseur heeft daarnaast een groot netwerk van contacten bij werkgevers en creëert als nodig ook openingen en passende mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt. Doordat Fith de weg kent binnen de instanties betrokken bij NAH, kunnen onze specialisten ook helpen bij deze zoektocht.

Door deskundig het gesprek aan te gaan en samen te werken aan oplossingen, krijgen werknemers met NAH weer grip op hun werk en hun leven. 

Evidence based werken

Wij werken, in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra, zoveel als mogelijk op basis van wetenschappelijke methodes en bewezen tools. We geven opdrachtgevers nieuwe inzichten, gebaseerd op onderzoeken. Onze adviseurs werken aan de hand van bewezen methodieken die zij combineren met hun ervaring uit de dagelijkse praktijk. Hierbij streven we naar steeds het beste resultaat voor de kandidaat en werkgever. Waarom? Omdat wij opdrachtgevers en kandidaten zo doordacht en succesvol mogelijk willen ondersteunen. Zo helpt onder andere Het ZonMw onderzoeksproject om 2e spoor trajecten sneller en met meer succes te doorlopen. Daarover lees je in dit artikel meer: https://fith.nl/zonmw-hoe-zorgt-wetenschappelijk-onderzoek-voor-een-betere-re-integratie-van-medewerkers-in-2e-spoor/


Meer informatie over Fith vind je hier of bel ons op 088-007 4410.