Wat je zelf niet ziet…

adviseurs voor pand

Onlangs waren we met het team van Fith uitgenodigd om een presentatie te komen geven over een grote en belangrijke offerte. En alhoewel zoiets natuurlijk altijd spannend is om te doen, moet ik bekennen dat ik het traject eromheen en naartoe ook echt geweldig vind.
Dit enerzijds omdat de voorbereiding voor offerte en presentatie maakt dat je echt doorvoelt dat je een team bent. Weekenden en avonden met elkaar doorwerken en samen sparren over de beste invulling. Dat kost tijd, maar levert mij dubbel zoveel aan extra energie op!

Bijzonder businessconcept met zzp-ers

Tijd besteden aan offertes lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar in het businessconcept van Fith werken we naast ons vaste team van 12 medewerkers met zo’n 100 zzp-ers die de functie van senior-adviseur uitoefenen. Wellicht zijn zij niet de meest reguliere of gemiddelde of doorsnee zzp-er. De gemiddelde leeftijd is 63 jaar en de meesten zijn vaak al voorbij hun zakelijke carrière en oefenen het “vak” uit, omdat zij zich nog graag nuttig en maatschappelijk willen inzetten. Meer dan 100 vreemde eendjes in de bijt, variërend van de oud-directeur van het Van Gogh museum tot de peloton-commandant van Srebrenica.
Deze adviseurs “willen” dan ook niet meer in dienst zijn bij een organisatie, maar zich wel graag nog hier sociaal inzetten. Hun loyaliteit is echter enorm. En dat niet alleen in de inzet richting de kandidaten die zij bemiddelen waar zij geen urenlimiet kennen, maar ook richting de Fith organisatie. Dat bleek maar weer bij de voorbereiding van offerte en presentatie.

Loyaliteit van de adviseurs

Vele uurtjes werden er vrijwillig besteed door adviseurs die zelfs bij de aanbestedende organisatie gewerkt hadden. Ze boden zich massaal aan om mee te helpen! Ook bij de presentatie waren er adviseurs aanwezig. Niet alleen omdat de aanbestedende partij dit vroeg, maar vooral ook omdat ze dat graag wilden en wij hun aanwezigheid zeer op prijs stelden. Hun loyaliteit richting Fith is zelfs zo groot dat de zenuwen voor het presenteren van Fith groter waren dan toen ze “vroeger” hun eigen organisatie moesten presenteren.

Toetsen van toegevoegde waarde van Fith

Andere reden waarom ik offertetrajecten en vooral presentaties erover zo geweldig vind, komt voort uit het lerende effect. Het vormt een unieke kans om scherp te krijgen hoe anderen je organisatie zien en of de door jou beschreven toegevoegde waarde ook wel zo beleefd wordt. Wat het effect is van de zaken die je opschrijft in je offerte en hoe de website of andere uitingen geïnterpreteerd worden. En of je werkwijze en methodes aansluiten bij de marktvraag.

Fith is er niet alleen voor de oudere werknemers

Het bleek dat we in ieder geval één beeldvorming nog moeten kenteren. Het feit dat onze adviseurspopulatie een hoge gemiddelde leeftijd kent, lijkt een logica te hebben met het feit dat wij vooral ouderen bemiddelen. En daaruit wordt dan geconcludeerd dat jongeren wellicht niet voor ons kiezen. De werkelijkheid is anders! Onze kandidaten hebben inderdaad een gemiddelde leeftijd van 50+. Maar dat komt vooral voort uit de kandidaten die wij van onze opdrachtgevers krijgen. Daar zitten niet zoveel jongeren tussen. In de praktijk zien we daarbij dat aangeboden kandidaten die wel jonger zijn juist voor onze adviseurs kiezen wanneer ze zelf de keuze hebben. Navraag daarbij leert ons dat het “vertrouwen” dat onze oudere adviseur uitstraalt, tezamen met het netwerk aan werkgeverscontacten en de onbeperkte ureninzet tot deze keuze leidt.

Maar hoe we dit ook hadden verwoord…. de aanbestedende partij had er in eerste instantie een ander beeld over. Leert ons weer dat we dat toch anders en beter moeten verwoorden! Op naar de volgende offerte en presentatie!

augustus 2016, geschreven door onze manager externe operatie Myriam Hellemons