Wat is spoor 2?

nieuwe richtingen spoor 2Vorige week zijn we inhoudelijk ingegaan op spoor 1. Wanneer er in spoor 1 niet genoeg mogelijkheden blijken te zijn dan wordt, meestal door de arbeidsdeskundige, geadviseerd spoor 2 te starten. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld?

Spoor 2 als vervolgstap op spoor 0 en 1

Als tijdens het langdurige verzuim van een werknemer blijkt dat de werknemer niet meer (volledig) kan terugkeren in spoor 0 (eigen werk) of spoor 1 (binnen bedrijf) dan wordt het 2e spoor opgestart. Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting (Wet Verbetering Poortwachter) voor de werkgever en zal op zijn vroegst na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet.
Meestal wordt rondom de eerstejaarsevaluatie, ook wel ‘opschudmoment’ genoemd bekeken of het inzetten van 2e spoor aan de orde is. Dit wordt, naast dat de werkgever en werknemer dit met elkaar bespreken, ook vaak door de arbeidsdeskundige bekeken. Indien de arbeidsdeskundige of andere medische deskundige aangeeft dat het 2e spoortraject moet worden opgestart, heeft de werkgever 6 weken de tijd om dit op te starten. De werkgever kan hiervoor een externe partij inschakelen, zoals Fith, maar mag dit uiteraard ook zelf samen met zijn werknemer doen.

Zoeken naar andere mogelijkheden buiten de eigen werkgever

In een 2e spoor re-integratietraject is het doel het vinden van een passende baan buiten de eigen werkgever. Door middel van intensieve begeleiding op diverse vlakken, zoals het omgaan met het verlies van het eigen werk, het vergroten van het zelfvertrouwen, het bepalen en focussen op een nieuwe zoekrichting, het sollicitatieproces en het daadwerkelijk zoeken van een baan, wordt het 2e spoortraject vorm gegeven.

Detachering bij nieuw gevonden werk

Indien er een nieuwe baan voor de werknemer wordt gevonden is het verstandig om via detachering te gaan werken bij de nieuwe werkgever. Hiermee blijft de werknemer in dienst bij de eigen werkgever en kan de werknemer gedurende de twee jaar van de ziekte steeds terugvallen op de arbeidsovereenkomst met de eigen werkgever als de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever eindigen, bijvoorbeeld door opzegging in de proeftijd. De eigen werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie.

Beoordeling van dossier door UWV

Het 2e spoortraject kent geen vaste doorlooptijd. Het UWV geeft aan op hun website dat het 2e spoor uiterlijk na 1 jaar ziekte gestart moet worden. Aan het einde van de WIA-wachttijd vindt de WIA-keuring (Checklist WIA) plaats. Het UWV voert deze keuring uit. Het UWV beoordeelt of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Het gaat er daarbij niet om of de werknemer inderdaad weer aan het werk is, maar of er alles aan gedaan is om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Als dat het geval is dan kan het traject gesloten worden.

Heeft u een zieke werknemer of bent u zelf ziek en heeft u behoefte aan een frisse blik van één van onze 90 adviseurs op uw situatie, neem dan nu contact op met Fith. Dan bent u verzekerd van alle expertise die nodig is om de Wet Verbetering Poortwachter succesvol uit te voeren.

juli 2017, geschreven door Renske Teunissen, senior bureaumanager Fith