Fithflex: de inhoud

Sociaal ondernemen begint in onze beleving met de ambitie van ondernemers om naast financiële winst, rendement voor mens en maatschappij te realiseren.

Fithflex neemt de wensen en mogelijkheden van de ondernemer als uitgangspunt voor haar handelen. Werk is er, maar de vorm waarin dit wordt aangeboden verandert. Zeker voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Steeds vaker betreft het kleine, kortdurende banen en klussen en steeds minder vaak is er uitzicht op vast, fulltime werk bij één werkgever. Fithflex ziet het niet als haar taak deze werkelijkheid om te buigen, maar oplossingen te bedenken die tegemoet komen aan de wensen en mogelijkheden van de werkgever, zodat deze zijn sociale ambitie ook werkelijk concreet kan maken.

Fithflex vertaalt het beschikbare werk naar competenties en matcht dit met werkzoekenden die op eigen kracht vaak moeilijk werk vinden. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met eenzijdige werkervaring of een lage opleiding. Veelal hebben zij een uitkeringsachtergrond. Werkzoekenden die streven naar voldoende werk en inkomen om aan de uitkering te ontsnappen. Die het liefst “die baan voor altijd” zouden hebben. Die onrustig en moedeloos worden van het telkens opnieuw solliciteren en de vele afwijzingen. Een doelgroep die ons inziens daardoor soms negatief getypeerd wordt als “ongemotiveerd”. Wij herkennen daarin juist angst en onzekerheid wat weggehaald kan worden door goed te informeren en bijvoorbeeld mee te helpen in financiële berekeningen, wanneer door werk een uitkering loon wordt en allerlei toeslagen verdwijnen.

Senior Adviseurs

Uniek aan ons businessmodel is de inzet van een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 100 senior adviseurs, die namens Fith door heel Nederland betaalde opdrachten uitvoeren. Wij koppelen onze adviseurs 1 op 1 aan de opdrachtgevers voor wie wij werken en aan de kandidaten die wij voor hen werven en selecteren. De gemiddelde leeftijd van onze adviseurs is 63 jaar. Allemaal vroeg-gepensioneerden en oud ondernemers, die zich na hun zakelijke carrière met veel passie en loyaliteit inzetten om mensen te begeleiden naar werk. Opgeleid en permanent bijgeschoold door het vaste team van Fith(flex), dat het netwerk van adviseurs vanuit ons hoofdkantoor in Den Bosch faciliteert.

Onze begeleiding is op maat. In samenwerking met onze opdrachtgevers en door intensieve gesprekken met de door ons geworven en geselecteerde kandidaten maken we een inschatting van de risico’s die een succesvolle match in de weg staan en een plan van aanpak hoe deze op te lossen. Onze begeleiding start met de werving en loopt door na plaatsing van de kandidaat op het werk. Mocht het werk onverhoopt eindigen, dan vinden we nieuw werk voor de kandidaat.

Competentie match

Fithflex heeft de ervaring dat “het schaap zonder 5 poten” vaak onderaan de stapel komt als er op cv geselecteerd wordt. Immers, met een achterstand op de arbeidsmarkt matchen mensen vaak niet direct op vacatures en banen. Dat gegeven nemen we als feit aan. We zien alleen wel de oneerlijkheid ervan in. Vaak bezitten deze mensen namelijk wel de competenties om de toegevoegde waarde te leveren die het bedrijfsleven nodig heeft.
Wij hebben dan ook een systeem ontwikkeld dat matcht op competenties, talenten en leerbaarheid. Zo omschrijven we ook in samenwerking met onze opdrachtgevers het werk dat ze te verdelen hebben. En dan komen ineens mensen bovendrijven die anders onderop de stapel hadden gelegen. En belangrijker… er ontstaat draagvlak voor zaken die nog aangeleerd moeten worden.

Stapelen

Omdat we de arbeidsmarkt met kleine baantjes niet kunnen of willen veranderen, hebben we in ons werkproces een belangrijk element ingebouwd: het stapelen van werk. We signaleerden al jaren geleden dat dit combineren van kleine banen in bijvoorbeeld Amerika heel gewoon is. De taxichauffeur in New York werkt ook als portier. En deze trend zagen we langzamerhand overwaaien naar Europa. Steeds vaker zie je bijvoorbeeld een ZZP-er naast hun klus ook in een klein dienstverband werken.
Alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je dit slechts mondjesmaat georganiseerd. Er zijn slechts enkele bedrijven die hun medewerkers helpen aan extra andere kleine banen door de samenwerking aan te gaan met andere bedrijven. Een continuïteits- en verloopvraagstuk ligt hier soms mede aan ten grondslag. Omdat dit stapelen niet hun core business is en het tot ongewilde loonheffingskortingen leidt voor de medewerker, zagen wij hierin het nut van een intermediair als Fithflex, die dat bewust begeleidt en die tevens als werkgever fungeert.

Zo werken we hard aan onze doelstellingen om sociaal ondernemen op alle vlakken tot een succes te maken voor opdrachtgevers en kandidaten.

juni 2017, geschreven door onze manager externe operatie Myriam Hellemons