Fith bestaat dit jaar 20 jaar. 20 jaar!

Heel bewust koos ik er 20 jaar geleden voor om senior-managers en oud-ondernemers in te zetten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Adviseurs die mooie carrières doorlopen hebben en zeer gemotiveerd zijn om tijd, energie en hun netwerk beschikbaar te stellen. Om zo werkzoekenden en werkgevers, die elkaar niet automatisch vinden, duurzaam bij elkaar te brengen.

Evidence based

De tijd, energie en netwerken die onze adviseurs bij binnenkomst meebrengen zijn uiteraard belangrijke bestanddelen van ons succes. Maar dat lukt alleen in combinatie met de juiste diagnose, passende coaching kwaliteiten en de inzet van de juiste instrumenten tijdens de trajecten. Om die reden werken we waar mogelijk evidence based. Innoveren en aangesloten blijven op wetenschappelijk onderzoek achten wij van groot belang om de vinger te leggen op succes in re-integratie en onze dienstverlening permanent te verbeteren. Alleen dan behalen de adviseurs de resultaten waar onze klanten zo tevreden over zijn:
2e spoordienstverlening en outplacementactiviteiten die worden gewaardeerd met een 8,3 respectievelijk 9,5 (Blik op Werk).

Bijscholing en training

Fith leidt haar adviseurs zelf op. Dit doen we door een intern programma van workshops en masterclasses. Door het jaar heen herhalen we die meerdere malen en de inhoud wordt permanent geëvalueerd en aangepast op basis van de analyse van data, onze ervaringen en de laatste wetenschappelijke inzichten.

Aanvullend organiseren we 3 tot 4 keer per jaar landelijke themadagen. Hier delen externe deskundigen de meest recente (wetenschappelijke) inzichten met betrekking tot specifieke onderwerpen met ons. Bijvoorbeeld Nadja Jungman, lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht, die ons het afgelopen jaar op bevlogen wijze meenam in het thema schuldenproblematiek en de neurologische en gedragseffecten die schulden bij werkzoekenden hebben.

Doordat we onze adviseurs dus doorlopend trainen op basis van deze laatste inzichten, werken ze altijd met de best beschikbare kennis van ‘wat werkt’.

Toolkit

Om deze kennis te structureren en voor iedereen toegankelijk te maken stoppen we onze ervaringen, inzichten en (wetenschappelijke) instrumenten in een toolkit. Een toolkit die bestaat uit diagnose-instrumenten, coaching methodieken en instrumenten om daarbij in te zetten.

Onze toolkit is opgehangen aan een denkmodel: Het Integratieve Gedragsmodel (IGM). Dit wetenschappelijke model geldt als kapstok voor onze toolkit. Ik kreeg deze kapstok aangereikt door prof. dr. Roland Blonk tijdens zijn inaugurele rede, ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan Tilburg University, 6 april 2018.

Kort gezegd komt het erop neer dat het integratieve gedragsmodel (IGM) er vanuit gaat dat de beste voorspeller voor een bepaald gedrag – bijvoorbeeld werk zoeken of een werkzoekende aannemen – de intentie tot dat gedrag is. Iemand moet het willen. Iemand moet ervoor gemotiveerd zijn.

Behalve het willen is echter ook het kunnen van belang. De intentie moet namelijk worden omgezet in concreet gedrag – in doen, in actie – om de gewenste uitkomst te bereiken.

Onderzoek laat zien dat het IGM een grote voorspellende waarde heeft voor diverse gedragingen. Het model heeft daarmee niet alleen een logisch-theoretische aannemelijkheid, maar is ook daadwerkelijk evidence based. En daarmee dus een goede basis voor het versterken van het vakmanschap van onze adviseurs. Ze houden zich immers dagelijks bezig met het beïnvloeden van een bepaald gedrag.

Betere resultaten

De komende maanden gaan we verder om onze dienstverlening en wetenschappelijk bekende methoden en instrumenten op te hangen aan deze kapstok. Dit doen we met betrekking tot de werkzoekende en werkgever. Als het klaar is stellen we het ook beschikbaar aan onze opdrachtgevers om er mee te gaan werken. Op basis van nieuwe ervaringen en laatste (wetenschappelijke) inzichten zullen we onze aanpak, methode en instrumenten permanent blijven evalueren en bijstellen. Met maar 1 doel: nog beter aansluiten bij de behoeften van onze opdrachtgevers en kandidaten. Met, zonder twijfel, nog betere resultaten tot gevolg!

januari 2020, geschreven door directeur/eigenaar  Richard Roth