Wordt het minimum uurloon straks een vast bedrag?

Gelijk salaris
Iedereen die het WML verdient krijgt in de toekomst misschien hetzelfde vaste bedrag (bruto) per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat op 20 april 2017 aangeboden is voor internetconsultatie.

Wat is het WML en waarom kan het verschillen per persoon?

Het WML is het wettelijk minimumloon: het salaris dat iedereen met een arbeidscontract minimaal verdient. Het uurloon van iemand die het minimumloon verdient, kan momenteel verschillen. Het WML wordt namelijk vastgesteld per maand. Voor de omrekening naar een minimumloon per uur wordt als uitgangspunt de “normale arbeidsduur” genomen. Dit staat voor het aantal uren van een volledige werkweek in een sector, zoals vastgelegd in de cao of het gebruikelijke aantal uur bij een fulltime arbeidsovereenkomst bij werkgevers die niet onder een cao vallen. Dit heeft tot gevolg dat het minimum uurloon van de ene werknemer hoger is dan van de andere. In Nederland varieert de normale arbeidsduur tussen de 36 en de 40 uur per werkweek. Het minimum-uurloon kan daarmee voor de een 11% hoger (of lager) uitpakken dan voor de ander.
De volgende tabel laat dit verschil zien.

Tabel 1 - minimumuurloon

Discussie over handhaving WML

Dit schept soms verwarring en kan onrechtvaardig overkomen. Ook leidt het omrekenen soms tot discussie bij de handhaving van het WML.
Het wetsvoorstel dat nu is voorgelegd heeft als doel dat de systematiek eerlijker wordt, beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en beter te handhaven is. Het is de bedoeling dat het aantal uur straks wordt vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s. Momenteel zou dat betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op het WML gedeeld door 37,4 uur.
Dat betekent overigens dat werkgevers die nu een normale arbeidsduur hebben van meer dan 37,4 uur met dit nieuwe voorstel meer loonkosten per maand gaan krijgen bij werknemers die tegen het minimumloon werken. En dat deze werknemers bruto meer gaan verdienen per maand. Andersom betekent het dat werknemers die tegen minimumloon werken in sectoren waar minder dan 37,4 uur wordt gewerkt, een lager maandloon krijgen. En dat deze werkgevers dus lagere loonkosten krijgen.

Let op, voorlopig is dit nog een voorstel. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat ze met de uitkomsten van de internetconsultatie doet.
Lees hier het volledige wetsvoorstel: internetconsultatie

april 2017, geschreven door onze manager interne operatie Nelleke van Antwerpen