Wim van Olderen

Achtergrond
Koninklijke Marine w.o. Externe bemiddeling defensie- personeel. Voor- en nazorgmedewerker bij ernstige ziekte en overlijden. Vrijwilligerswerk in de sociale sector WMO/ Participatiewet en (persoons-)curator werkzaamheden.
Warm netwerk
Lokale sociale (zorg-)instellingen, Boomkwekerij en natuurlijk mijn Fith collega’s.
Bijzonderheden
BLG opleiding Coaching, Diverse opleidingen individueel en groeps coaching bij Defensie.