Transitievergoeding of beëindigingsvergoeding na periode van ziekte

Financiele vergoedingVanuit de praktijk merken wij dat er veel vragen zijn, van zowel werkgevers als werknemers, over de vergoeding aan het eind van een dienstverband. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moeten werkgevers aan werknemers die zij na 2 jaar ziekte ontslaan (na toestemming van het UWV) de transitievergoeding uitkeren. Daarmee is de transitievergoeding ook in onze dagelijkse tweede-spoor-praktijk een belangrijk gegeven geworden. We maken regelmatig mee dat arbeidsovereenkomsten tussentijds of na 2 jaar van ziekte met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
Wanneer heb je nu te maken met een transitievergoeding en wanneer met een beëindigingsvergoeding. Wat zijn de verschillen precies?

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding waar de werknemer wettelijk gezien recht op heeft bij ontslag als de werknemer minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest.
Sinds juli 2015 vervangt de transitievergoeding de kantonrechtersformule, die in vele gevallen wel hoger was, maar waar lang niet iedereen recht op had bij ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is gemakkelijk zelf te berekenen: over de eerste tien dienstjaren bouwt de werknemer een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar en over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar. De vergoeding is in 2017 maximaal € 77.000,00. Behalve wanneer een werknemer meer dan € 77.000,00 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u hier .

De beëindigingsvergoeding

Indien werkgever en werknemer overeenkomen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, zijn werkgever en werknemer vrij om met elkaar de hoogte van een eventuele vergoeding af te spreken. Dit is afhankelijk van de situatie en de onderhandelingspositie van beide partijen. De transitievergoeding wordt in de praktijk vaak als richtlijn gehanteerd. De vergoeding die wordt afgesproken, mag hoger of lager zijn of bijvoorbeeld een andere vorm hebben, te denken valt hierbij aan scholing of outplacement.

De verschillen

Bij een transitievergoeding ligt het initiatief van het ontslag bij de werkgever en moet er ook een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd voor het ontslag. Voor een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geen toestemming van het UWV nodig.
Bij een transitievergoeding is er een vaste formule voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding, bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsvergoeding is de hoogte en vorm van de vergoeding vrij in te vullen.

In de praktijk

Wanneer de relatie tussen werkgever en werknemer goed is, is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden het gemakkelijkste. De werkgever hoeft hiervoor niet naar het UWV en er kan onderling snel afgestemd worden. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zaken die in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst moeten staan.
Sinds de invoering van de verplichte transitievergoeding kiezen sommige werkgevers ervoor om het dienstverband ‘slapend’ te houden. Zolang het dienstverband niet eindigt, geldt er immers geen transitievergoeding. Deze constructie kent echter risico’s. Onze samenwerkingspartner VDB heeft de voor- en nadelen van op een rijtje gezet van een ‘slapend’ dienstverband.

Compensatieregeling op komst

Er is aangekondigd dat werkgevers (met terugwerkende kracht) gecompenseerd zullen worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor het uitbetalen van een transitievergoeding aan werknemers na 104 weken ziekte. Daar zal een hogere uniforme Awf-premie tegenover staan. Het definitieve wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer en zal naar verwachting per 1 januari 2018 ingaan.

Onze adviseurs kunnen samen met de ondersteuning van onze deskundige en professionele backoffice ook u begeleiden bij vraagstukken rondom beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een periode van ziekte.

februari 2017, geschreven door Renske Teunissen, senior bureaumanager Fith