Project ZonMW (Subsidie voor 4-jarig actie-gericht project voor Fith)

Fith doet al meer dan 20 jaar wat bewezen werkt. In nauwe samenwerking met de wetenschap werken we iedere dag aan de verrijking van onze kennis en methoden en effectiviteit van onze aanpak. Met het doel iedere dag nog beter te worden in wat wij doen. Voor onze kandidaten én onze werkgevers en opdrachtgevers.

We zijn dan ook ontzettend blij met de toekenning door ZonMW van onze onderzoeksaanvraag t.b.v. de verbetering van het 2e spoortraject. Dit betreft een 4-jarig actie-gericht project dat we samen met onderzoeksbureau Zinziz en onderzoekster Janske van Eersel zullen uitvoeren. Als werkgevers zijn hierbij KLM, Hago Zorg en onderdelen van de Rijksoverheid betrokken. Partners waar Fith trots op is.

Doel van het project is het (door)ontwikkelen van een integrale aanpak die zowel werknemers, werkgevers als professionals helpt om tijdens het  2e spoortraject (nog) betere resultaten te behalen.

Kapstok onder deze integrale aanpak vormt het Integratieve Gedragsmodel van Fishbein en Ajzen en Van Hooft. Alle ontwikkelde tools en e-learning worden tijdens het project voorgelegd en getoetst aan een breed platform van ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen in de keten van 2e spoor, zoals arbo-artsen, arbeidsdeskundigen, OR-leden etc.

Aan het einde van het project zullen alle opgedane inzichten en ontwikkelde tools voor iedereen beschikbaar komen. Zodat we daarmee een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van ons vakgebied en het duurzaam bij elkaar brengen van werknemers en werkgevers.