Ontbijtsessie ziekteverzuim

Stappenplan langdurig arbeidsongeschikte medewerker
Op dinsdag 12 april verschenen al rond half zeven in de ochtend de eerste auto’s op het parkeerterrein van Maaspoort Sport en Events in ’s Hertogenbosch. De vroege vogels waren medewerkers en arbeidsrechtadvocaten van VDB Advocaten en Notarissen en leden van het bureaumanagement en adviseurs van Fith. Zij kwamen samen voor de eerste ontbijtsessie/workshop over ziekteverzuim voor klanten van VDB, die vanaf half acht welkom waren. Een tweede workshop stond gepland voor donderdag 14 april op het hoofdkantoor van VDB Advocaten en Notarissen in Waalre.

VDB Advocaten en Notarissen organiseert met regelmaat workshops voor hun klanten. Niet eerder werd echter een workshop georganiseerd met een gastrol voor een andere specialist, zoals nu met Fith. De samenwerking ontstond na een oriënterend gesprek op initiatief van Fith waarbij duidelijk werd dat onze dienstverlening aan werkgevers met (langdurig) zieke medewerkers op veel punten aanvullend zijn. Waar de adviseurs van Fith zich inspannen om bedrijven en hun zieke medewerkers te begeleiden door de regels van de Wet Verbetering Poortwachter, stappen de arbeidsrechtadvocaten van VDB met name in op de momenten dat er in dit traject problemen zijn ontstaan en juridisch advies is gewenst.

Na een eerste informele kennismaking tijdens het ontbijt werden de belangstellenden opgedeeld in groepen met in elke groep vertegenwoordigers van Fith. Tijdens de workshops waren de advocaten van VDB ‘leading’ en zouden de adviseurs en medewerkers van Fith aanvulling geven en vragen beantwoorden. Voor een goede beeldvorming was een case opgesteld over een werknemer in een groot winkelbedrijf. De gasten kregen gelegenheid om zich in te lezen in de case waarna de gespreksleider van VDB de sessie opende door te vragen wie van de aanwezigen zich herkende in dit scenario. Al gauw ontstond een levendige discussie waarbij bijna iedereen voorbeelden wist aan te dragen en de gekozen case goed wist te projecteren op de eigen situatie. Het bleek al snel dat grote bedrijven redelijk bekend zijn met de wet en daarnaar trachten te handelen, maar dat kleinere bedrijven geen idee hebben van hetgeen hen boven het hoofd hangt ingeval een medewerker langer ziek is of vaker wordt dan gemiddeld. Bijna niemand realiseerde zich dat vooral in de eerste 52 weken van het ziekteverzuim de basis kan worden gelegd voor een sanctie van het UWV na het tweede jaar, waarvan het gevolg is dat het bedrijf nog een extra jaar opdraait voor de loonkosten (de beruchte loonsanctie). Rode draad in het betoog van zowel de arbeidsrechtadvocaat als de adviseurs van Fith was dan ook het alert zijn op langer ziekteverzuim vanaf het moment van ziekmelding en niet alleen in het eerste jaar zorg te dragen voor een goede verslaglegging maar ook in het tweede jaar de verplichtingen van de wet adequaat op te volgen.

Het werden ontspannen workshops waarbij voldoende ruimte was voor een grapje en uiteraard voor het beantwoorden van vragen van de deelnemers. Conclusie was dat velen zich nu pas realiseerden welke consequenties langdurig ziekteverzuim kan hebben en hoeveel energie er nodig is om een zieke werknemer op een goede manier door het traject te loodsen om terug te keren in eigen of aangepast werk of mogelijkheden te zoeken bij andere werkgevers. Uiteraard hebben de medewerkers van Fith de gelegenheid benut om uit de doeken te doen hoe hun dienstverlening al in een vroeg stadium ondernemers de gelegenheid geeft zich bezig te houden met hun core business en hoe zij door hun kennis van regelgeving en hun ervaring een sanctie van het UWV kunnen voorkomen. In ieder geval heeft de workshop geleid tot bewustwording van de gevolgen van de Wet Verbetering Poortwachter en bleek een duo-presentatie een gouden greep die voor herhaling vatbaar is.

Heeft u interesse om bij de volgende ontbijtsessie aan te sluiten? Neem dan contact met ons op.