Nu ook no-riskpolis voor mensen in de ziektewet… soms…

Sterk maken voor Op 15 maart 2017 treedt het ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’ in werking. Er mag tijdelijk afgeweken worden van een aantal wettelijke bepalingen om te onderzoeken of de inzet van de vervroegde no-riskpolis de arbeidsparticipatie van mensen met een ziektewetuitkering bevordert.

Geen experiment nodig

Om eerlijk te zijn, Fith heeft geen experiment nodig om te kunnen stellen dat dit bevorderend werkt voor deze doelgroep. De afgelopen jaren hebben wij honderden kandidaten die bij hun werkgever ziek zijn uitgevallen weer naar werk bemiddeld. Precies de doelgroep waar het in dit experiment om draait.
Wij zijn er van overtuigd dat het inzetten van een no-riskpolis voor mensen in de ziektewet gunstige effecten zal hebben en dat dit zal blijken uit de resultaten van het experiment. Wij juichen dit besluit dus toe en hopen van harte dat het zal leiden tot een definitieve regeling voor alle mensen die in deze situatie verkeren.

Addertje onder het gras

Want dat is bij dit, verder echt goede voornemen, wel het addertje onder het gras. De no-riskpolis is in dit experiment voorbehouden aan een selectie uit de totale doelgroep.
Vanwege onderzoeksaspecten misschien te verdedigen, maar in de praktijk heel moeilijk uit te leggen. Sommige mensen krijgen na een jaar ziekte dus substantieel betere kansen op de arbeidsmarkt dan anderen. Dat lijkt ons bezien vanuit de doelgroep zelf erg moeilijk verteerbaar. Wij breken dan ook graag een lans om dit initiatief zo snel mogelijk uit te rollen naar alle mensen die na een lange periode van ziekte weer aan het werk gaan bij een nieuwe werkgever.

maart 2017, geschreven door onze manager interne operatie Nelleke van Antwerpen