Wat is spoor 3?

Als laatste blog van deze reeks vertellen we wat spoor 3 precies inhoudt en wanneer dit aan de orde komt.

Wanneer is spoor 3 aan de orde?

Als de eerste 2 jaar van ziekte voorbij zijn, en spoor 0, spoor 1 en spoor 2 zijn doorlopen, vindt de WIA-keuring bij het UWV plaats. Als uit de keuring blijkt dat er nog benutbare arbeidsmogelijkheden zijn (de werknemer is voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en er is geen IVA-uitkering toegekend), is het mogelijk om voor deze (inmiddels ex-)werknemer een traject in te zetten voor het vinden van passend werk. Dit wordt een WGA-traject genoemd, ook wel 3e spoor. De werknemer ontvangt dan een WGA-uitkering.

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De werkgever van een zieke werknemer is in totaal 12 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling (de eerste twee jaar van ziekte) en de WGA-uitkering (nog maximaal 10 jaar). Het is mogelijk als werkgever eigen risicodrager WGA te worden voor de laatste 10 jaar. Als de werkgever geen eigen risicodrager is, neemt het UWV deze verantwoordelijkheid op zich, de werkgever draagt hiervoor dan premies af aan het UWV.
De werkgever kan er voor kiezen, als hij eigen risicodrager is, om het risico van 10 jaar WGA-uitkering betalen aan een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te verzekeren bij een (verzuim)verzekeraar.

Hoe kan de werkgever kosten besparen?

Hoe de werkgever (de betaling van) het verzuim ook geregeld heeft, het loont altijd om als werkgever langdurig verzuim te voorkomen (lees in onze volgende blog hoe de werkgever dit kan regelen). Wanneer een werknemer reeds ziek is en een WGA-uitkering heeft, is het nog niet te laat om als werkgever de kosten te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van een 3e spoortraject om te zorgen dat de ex-werknemer (gedeeltelijk) andere inkomsten dan de uitkering kan ontvangen. Dit bespaart de werkgever kosten.

Hoe ziet een 3e spoortraject eruit?

In een 3e spoortraject wordt actief ingezet op het invullen van de restverdiencapaciteit van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt berekend op basis van de [extra title=”restverdiencapaciteit” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”Restverdiencapaciteit (RVC) is het loon dat de zieke (ex-)werknemer na de WIA-keuring nog kan verdienen volgens UWV. De arbeidsdeskundige benoemt drie beroepen die de werknemer nog kan uitvoeren. Het middelste salaris van deze drie is de RVC. Op basis van de RVC wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend, door: (maatmanloon – restverdiencapaciteit) / (maatmanloon) x 100%.”]restverdiencapaciteit[/extra]. Hierbij wordt samen met de adviseur de zoektocht naar werk voorbereid. Cv en brief worden gemaakt/aangevuld, sollicitatievaardigheden worden geactualiseerd, het netwerk wordt in kaart gebracht en zoekrichtingen worden bepaald. Vervolgens, al kan er ook al eerder op vacatures gereageerd worden, wordt er actief ingezet op jobhunting. Zowel uit het reguliere vacature-circuit als via het netwerk van de adviseur en de rest van zijn collega-adviseurs van Fith wordt er met veel creativiteit gezocht naar een nieuwe baan.

Wilt u weten hoe onze adviseurs u en uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer kunnen helpen in deze situatie? We denken graag met u mee door middel van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

juli 2017, geschreven door Renske Teunissen, senior bureaumanager Fith