Innovatiesubsidie voor Fithflex

Geweldig nieuws! Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een innovatiesubsidie toegekend aan Fithflex, het label waarmee we flexibiliteit voor werkgevers koppelen aan zekerheid voor werknemers. Dankzij deze subsidie kunnen we Fithflex de komende 18 maanden verder uitrollen in Nederland.

Fithflex helpt bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen (of daarover afspraken maken met hun opdrachtgevers) bij het vinden en binden van de juiste kandidaten. Enerzijds door goede matches te maken, anderzijds door dat in een vorm te doen die meebeweegt met de mogelijkheden van werkgevers. Met dit label werden we onlangs genomineerd voor de Beste Ondernemers Visie (BOV-trofee) in de regio Den Bosch. In dit blog leggen we nog eens uit wat Fithflex zo sterk maakt.

Werkgevers

Door te werken, verdien je een inkomen. Maar door te werken, doe je ook mee. En meedoen is superbelangrijk. Werken komt tegemoet aan de menselijke behoefte om contact te hebben met anderen en aangesproken te worden op wat je als persoon bij te dragen hebt.

Door als werkgever werk aan te bieden, help je mensen dus bij het voldoen aan belangrijke behoeftes.

De meeste werkgevers bieden echter het werk niet aan vanuit die individuele behoeftes. Laat staan met een specifieke persoon in gedachten. Meestal is de continuïteit van het bedrijf het vertrekpunt. En dit dient men vooral door te voldoen aan de wensen en behoeftes van afnemers en opdrachtgevers.

Je kunt werkgevers vragen of ze werk voor een specifieke werknemer voor een langere periode kunnen garanderen. En of ze extra uren beschikbaar hebben als die werknemer onvoldoende inkomen uit zijn werk haalt. Maar als je dat doet, vertrek je dus vanuit een andere positie dan de meeste werkgevers en hoef je je er niet over te verbazen als een werkgever zich terughoudend opstelt.

Veel werkgevers kunnen die vragen namelijk bijna niet beantwoorden. Op korte termijn kunnen ze vaak wel een inschatting van de hoeveelheid werk maken, maar naarmate men verder in de toekomst kijkt, wordt die inschatting voor veel werkgevers steeds waziger. Door innovaties als robotisering en digitalisering zelfs zó wazig dat het onverantwoord is om banen of uren te garanderen. Daarom zoeken werkgevers naar oplossingen die meebewegen met deze realiteit.

Werknemers

Dan de werknemers. Om, voor zover mogelijk, de toekomst te kunnen plannen hebben mensen (financiele) zekerheid nodig. Werk speelt daar een belangrijke rol in. Betaald werk is voor veel mensen een belangrijke pijler voor allerlei vormen van zekerheid. Je verdient er je inkomen mee, het biedt mogelijkheden tot ontplooiing, erkenning en ja, zelfs geluk.

Eén op de vijf werkenden in Nederland heeft echter een flexibele baan. En gaan ze via re-integratie aan het werk, dan doet het overgrote deel van de mensen dat via flexibel werk.
In tegenstelling tot zzp’ers en mensen met een vaste aanstelling, zijn mensen met een tijdelijk contract vaak niet zo enthousiast over hun positie. Natuurlijk zijn ze wel blij dat ze werk hebben, maar ze hebben minder baanzekerheid, maken minder uren en zijn vaker ontevreden. Bovendien zijn ze over het algemeen minder tevreden over het leven.

Eén constructie, twee behoeftes

De behoefte aan flexibiliteit van veel werkgevers en de individuele behoefte van werknemers aan (werk)zekerheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.
In de huidige arbeidsmarkt zijn we, onder regie van de politiek, constant op zoek naar een constructie die zo veel mogelijk tegemoet komt aan allebei die behoeftes. Onder druk van werkgevers- en werknemersorganisaties en de politieke kleur van het kabinet, verschuiven de accenten in de wet- en regelgeving voortdurend. Uiteindelijk slaagt men er maar zelden in om de belangen van werkgevers en werknemers toekomstbestendig bij elkaar te brengen.

De kracht van Fithflex

Fith accepteert en respecteert het behoefteverschil tussen werkgever en werknemer. Beiden zijn reëel en aan beide moeten we zoveel mogelijk tegemoet komen. Enerzijds om medewerkers te motiveren, anderzijds om bedrijven te laten bloeien. Toch biedt het huidige arbeidsrecht geen passend antwoord op die vraag. Daarom is het zaak om binnen de bestaande wet- en regelgeving te zoeken naar een nieuwe aanpak waarmee we wél aan de behoeftes van werkgevers en werknemers tegemoetkomen. Vanuit die gedachte hebben we Fithflex opgericht.

Fithflex is een werkgever. De hoofdactiviteit van Fithflex is het uitlenen van haar medewerkers.
Daartoe acquireert Fithflex voortdurend werk: werk dat zich voordoet als baan, fulltime of parttime, maar ook als klus. Werk voor langere tijd, tijdelijk, eenmalig of repeterend in de tijd. Kortom: werk zoals werk in de huidige arbeidsmarkt beschikbaar wordt gesteld.

Dat maakt voor medewerkers van Fithflex niet uit. Zij hebben namelijk een arbeidscontract voor een gegarandeerd aantal uren. Fithflex bekommert zich over de acquisitie van het werk, haar medewerkers voeren het uit.

Het werk dat Fithflex voor haar medewerkers acquireert wordt op basis van competenties uitgevraagd, niet op basis van diploma’s en vereiste werkervaring. Daardoor wordt de vijver van potentieel geschikte medewerkers veel groter. Dat biedt perspectief voor inlenende werkgevers die met personeelskrapte kampen. Maar óók voor potentiële werknemers die nu nog aan de zijlijn staan.

Zekerheid én flexibiliteit

Fithflex stapelt kleine banen en klussen en koppelt deze in seizoenen aan elkaar. Daarmee bieden we medewerkers continuïteit in werk en inkomen. Bovendien komen we tegemoet aan hun behoefte aan zekerheid.

Andersom staat het bedrijfsbelang van werkgevers voorop. We lenen onze medewerkers immers uit voor een periode die de inlenende werkgevers vandaag kunnen overzien. Op die manier minimaliseren we de werkgeversrisico’s en komen we tegemoet aan hun behoefte aan flexibiliteit.

Wil je meer weten over Fithflex? Bekijk hier de bedrijfsfilm.

Benieuwd of Fithflex ook iets voor jou of je organisatie kan betekenen? Dan horen we graag van je!