Ingezonden brief: Hoe heb ik het re-integratietraject bij Fith ervaren?

Hans Leeuwen

Hoe is mijn eerste herinnering dat ik naar het kantoor in Rijswijk fietste? Ik had het vaste voornemen om bij de eerste de beste verkeerde reactie of opmerking van de adviseur die ik zou ontmoeten in de door Fith afgehuurde ruimte, zou opstappen en weggaan! Met 61 jaar achter de rug, waarvan een groot deel ervan als leidinggevende, is de bereidheid tot acceptatie van advies niet erg groot meer. Het liep echter anders.

Ik trof in de heer Koos Pronk, wij besloten al meteen elkaar te tutoyeren, Hans en Koos, een ongeveer leeftijdgenoot die mij bijna op kameraadschappelijke wijze wist te bewegen om weer eens enthousiast, maar ook doelgericht het internet te doorploegen op zoek naar geschikte vacatures. Hij heeft mij enige test doen ondergaan waaruit mijn talenten zouden blijken en/of mijn voorkeur voor activiteiten. Dit is daarom al opmerkelijk omdat ik mij, als ik daartoe aanleiding zie, kan gedragen als een mossel. Koos had al vrij snel mijn vertrouwen gewonnen en door een natuurlijk, blijkbaar aangeboren, gezag ben ik weer gerichte, maar ook open sollicitatiebrieven gaan schrijven en heb de telefoon gebruikt om instanties en bedrijven van mijn bestaan op de hoogte te brengen.

Helaas werkt in mijn nadeel de huidige recessie, met de ermee samenhangende personeelsstop en bezuinigingen in het algemeen.

Mijn standpunt “consolideren en expanderen” heeft door het aanhoudend informeren van uitzendbureau Tempo Team, dat mij al inzette voor surveillance bij tentamens op 10 scholen van de Haagse Hogeschool, opgeleverd, dat ik op nog twee scholen ben toegelaten. Dit werk biedt mij toch nog enigszins een binding met het voortgezet en hoger onderwijs, dat ik als meervoudig bevoegd leraar om mij moverende redenen, de rug heb toegekeerd. Het Nederlands Taleninstituut, dat ik met een aantal gerichte- en open sollicitaties heb bestookt, heeft mij nu dan toch eindelijk ook als surveillant begroet. Het NTI tentamineert buiten de reguliere tentamenperiodes. Het LOI, NHA en Fontys hogeschool zijn dan ook nog niet van mij af!

Het is niet met zekerheid vast te stellen of het aantrekkelijker ogen van mijn CV, dat door de Koos Pronk onder handen is genomen, of een nieuwe versie van een sollicitatiebrief waaraan we samen hebben gesleuteld, mede van invloed zijn geweest op dit resultaat. Feit is wel dat ik het gevoel niet kan ontkennen dat ik weer met meer geestdrift op internet (en bladen) zoek naar interessante banen, dit is een rechtstreeks resultaat van dit re-integratietraject. Nu dit ten einde is gekomen verlies ik mijn vriend die mij bijstond, adviseerde, onderwees, corrigeerde en vooral motiveerde. Ik zie om in tevredenheid en ben blij dat Koos mij met begrip heeft ontvangen, de tijd is al lastig genoeg als de 50 gepasseerd is. Ik vind dan ook dat ik hem veel dank ben verschuldigd.

Ondertekend,

Hans

(J.L van Leeuwen)