Gert-Jan Ankoné

Achtergrond
Zelfstandig coach en adviseur op gebied en van arbeidsbemiddeling en ondernemerschap.
Zelfstandig adviseur sociaal domein en burgerparticipatie.
25 jaar ervaring als directeur (o.m. bij Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en Hollands Midden, werkzaam voor 34 gemeenten).
Oud gemeenteraadslid (in Haarlem).
Warm netwerk
Sociaal domein, onderwijs en overheid.
MKB en (lokale) ondernemers en bedrijven.
Bijzonderheden
Opleiding Sociale pedagogiek (personeel en organisatiekunde, advisering en begeleiding). Kennis en ervaring met diversiteitsbeleid.
Coaching en training onder meer middenkader politie en douanepersoneel omgaan met diversiteit.
Kennis van Politie-organisatie regionaal en landelijk (25 jaar structureel overleg en samenwerking op gebied diversiteit en bestrijding discriminatie