Fith viert haar 15-jarig bestaan!

Fith 15 jaar

Vandaag, 17 april 2015, precies 15 jaar geleden opende Fith haar deuren. Vanuit een solide basis is Fith in deze periode uitgegroeid tot een zeer onderscheidende organisatie op het gebied van arbeidsbemiddeling. Een unieke werkwijze met een landelijk dekkend netwerk van 130 senior adviseurs.

De werkwijze van Fith is gebaseerd op de inzet van senior adviseurs met veel werkervaring en een sterk netwerk voor de begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden, voor wie het om uiteenlopende redenen moeilijk is om werk te vinden.
De 130 adviseurs handelen vanuit betrokkenheid bij de individuele werkzoekende en de individuele werkgever en delen allen de wens om met hun kennis, ervaring en netwerk iets te betekenen voor mensen en organisaties die daar baat bij kunnen hebben. Het financiële is voor de adviseur niet (langer) leidend, maar wordt gezien als een bevestiging van hun handelen. Dit maakt dat zij de werkzoekende en werkgever oprecht centraal stellen tijdens hun werkzaamheden.

Reeds in 2009 stelde de projectgroep Interventies naar Werk na onderzoek vast:
“De aanpak van Fith overtuigt als geheel. Essentieel is de inzet van adviseurs die ‘op leeftijd’ zijn, op hoog niveau hebben gefunctioneerd in het bedrijfsleven en daardoor extra ingangen hebben bij werkgevers. De adviseurs hebben gezag naar twee kanten – werkzoekende en werkgever. De aanpak is derhalve sterk werkgeversgericht, waarmee wordt erkend dat werkloosheid, zeker op hogere leeftijd, beslist niet alleen te maken heeft met (een tekort aan) competenties van de werkzoekende”.

Inmiddels weet Fith al 15 jaar haar maatschappelijke betrokkenheid op een succesvolle wijze te combineren met een gezond financieel rendement.

Als kers op de taart van haar 3e lustrum presenteert Fith vandaag haar nieuwe website (www.fith.nl).