Fith in maandblad Pur Sang – Van Lanschot Bankiers

Pur Sang

In de januari (2014) uitgave van Pur Sang, het maandblad voor klanten van van Lanschot, staat een mooi artikel over Fith. Inmiddels is er door meerdere klanten van Van Lanschot positief op gereageerd. Enkelen hebben zich zelfs al aangemeld als adviseur bij ons bedrijf. Een prachtig resultaat. Wie volgt?

‘Het team van Fith bestaat uit gepensioneerde managers en oud-ondernemers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Adviseurs die nu hun expertise – met persoonlijke aandacht – inzetten ten gunste van werkzoekenden. Het bureau voor arbeidsbemiddeling en outplacement timmert al bijna veertien jaar aan de weg. Met succes.’


 

Fit(h) voor de arbeidsmarkt

Het team van Fith bestaat uit gepensioneerde managers en oud-ondernemers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Adviseurs die nu hun expertise – met persoonlijke aandacht – inzetten ten gunste van werkzoekenden. Het bureau voor arbeidsbemiddeling en outplacement timmert al bijna veertien jaar aan de weg. Met succes.

Na een actief werkzaam leven in een managementfunctie of na een carrière als zelfstandig ondernemer geeft pensionering niet altijd de langgewenste rust. Niet voor niets gaan sommigen op zoek naar activiteiten waarbij ze nog iets kunnen betekenen voor de samenleving. Werkzaamheden waarbij de jarenlange opgedane kennis en ervaring opnieuw ingezet kunnen worden. Zonder dat ze gejaagd van A naar B moeten rennen. Zonder grote financiële druk.
‘Een oud-manager van het Philips-concern met wie ik destijds in gesprek raakte, benadrukte dit nog eens,’ vertelt Richard Roth (43). ‘Ook bij hem ging het na zijn pensionering kriebelen, waarna hij onder meer vluchtelingen aan werk hielp. Vanuit een heel andere invalshoek werden zijn competenties zo opnieuw ingezet. Zijn verhaal raakte mij.’
Dat is nu dertien jaar geleden. Geïnspireerd door dit gesprek én met de overtuiging dat veel werkzoekenden in onze maatschappij gebaat zijn bij de ondersteuning van oud-ondernemers of van managers die zich vanuit een financieel onafhankelijke positie betrokken voelen bij mensen, startte Roth kort daarna zijn eigen onderneming: Fith. Gecharmeerd van de verrassende aanpak vond Roth in de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn eerste opdrachtgever die de uitdaging aandurfde. Fith mocht vijftig mensen met een uitkering en bovendien met de status “zeer moeilijk bemiddelbaar” begeleiden naar een baan. ‘In rap tempo trok ik voor deze grote opdracht adviseurs aan met totaal verschillende achtergronden. Professionals met veel management- en werkgeverservaring en een groot netwerk. Maar bovenal met veel tijd en energie om in mensen die werk zoeken te investeren.’

Succesvol en uniek concept

Deze formule bleek succesvol: binnen acht maanden was vijftig procent van de werkzoekenden met de juiste intensieve en individuele begeleiding blijvend aan het werk. Fith had daarbij niet alleen
het vertrouwen gewonnen van de gemeente, maar ook van diverse nieuwe opdrachtgevers voor wie Fith de partner werd bij de in-, door- en uitstroom van werknemers. Ook Van Lanschot, bij wie Roth al jarenlang klant is, vond in Fith een betrouwbare, zakelijke partner. ‘Richard is zeer oprecht en heeft een groot geloof in zijn eigen kunnen waarmee hij anderen weet te overtuigen. Zo heeft Fith onlangs succesvol een re-integratieproject afgesloten met een langdurige zieke medewerker van onze bank’, zegt senior banker Eric Weusten van Van Lanschot. Samen met zijn collega Monique van den Broek behartigt Weusten de financiële belangen van Roth.
Roth: ‘Wij zijn de enige speler in Nederland die op deze unieke manier werkt. Ons activiteitenpalet is in de loop der jaren verder uitgebreid met diverse onderscheidende initiatieven. Een voorbeeld daarvan is de begeleiding van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum op het voortgezet speciaal onderwijs. Voor velen wordt direct na het eindexamen een Wajong-uitkering aangevraagd. Nog voordat ze een kans krijgen, worden deze jongeren afgeschreven. Dat vond ik ongelooflijk! Na vele gesprekken met verschillende partijen zijn we in 2012 voor deze doelgroep een maatwerkopleiding tot test engineer begonnen en begeleiden we hen, na het behalen van het examen, naar een reguliere baan.’

Ondernemen met bezieling

Het ondernemersbloed zit Roth in de genen. ‘Al jong was mijn ambitie een eigen bedrijf te starten. Al had ik nooit een beeld bij de branche of het product, totdat dit idee op mijn pad kwam.’ Het huislijke onderkomen in het authentieke herenhuis in ‘s-Hertogenbosch geeft aan dat Roth behalve de zakelijke, ook de zeer menselijke motor achter dit initiatief is. ‘Ik ben ontzettend trots op onze dienstverlening die er, ongeacht de doelgroep, écht toe doet. Ik vind het bijzonder dat ik samen met het team van Fith met onze werkwijze het verschil voor een werkzoekende kan maken.’

tekst Elke van der Heyden