De 7 gouden tips ter voorkoming van een loonsanctie

Femke met tips

Vanuit de praktijk van Fith: 7 praktische tips om een loonsanctie te voorkomen:

  • Zorg ervoor dat u een goed en duidelijk verzuimbeleid heeft en dat uw werknemers ook op de hoogte zijn van dit beleid. Uw medewerkers weten dan ook waar ze aan toe zijn en wat de procedure is als ze zich ziek melden.
  • Houd meteen vanaf het begin van de ziekmelding intensief contact met uw zieke werknemer (in ieder geval 6-wekelijkse evaluaties). Spreek uw zieke medewerker erop aan als hij of zij onvoldoende meewerkt aan de re-integratie en leg dit vast. Zet ook de benodigde acties in ([extra href=”#example” title=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”Tijdelijk het salaris niet betalen vanwege het niet meewerken aan de re-integratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Opschorting betekent dat de werkgever het salaris weer met terugwerkende kracht betaalt, zodra de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt. Dit kan worden opgelegd als de werknemer redelijke voorschriften niet in acht neemt, waardoor recht op loon niet kan worden vastgesteld (niet bereikbaar zijn voor bedrijfsarts of casemanager).”]loonopschorting[/extra] of [extra href=”#example” title=”” info=”popover” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”Het salaris wordt stopgezet en over de periode dat iemand niet meewerkt, wordt het salaris ook niet meer betaald.”]loonstop[/extra]) als dit aan de orde is. UWV verwacht dit van u.
  • Zorg voor een goede dossiervorming (re-integratieverslag: RIV) en leg alle ondernomen activiteiten en afspraken tijdens de gehele periode van 2 jaar goed vast. UWV zal dit dossier bij de WIA-aanvraag toetsen.
  • Wees u zich ervan bewust dat u verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van uw zieke medewerker, ook voor de inzet van deskundigen (bedrijfsarts, arbodienst, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf). Houd dus controle op het proces, verzeker u ervan dat externe partijen hun werk goed doen en blijf op de hoogte van alle stappen die gezet worden.
  • Houd uw zieke medewerker betrokken bij het bedrijf. Laat uw medewerker zo snel mogelijk naar het bedrijf komen (al is het maar voor een paar uurtjes). Hoe langer de medewerker eruit is, hoe lastiger terugkeer wordt. Begin dus meteen met onderzoeken of uw zieke medewerker kan terugkeren naar zijn of haar eigen werk of dat er ander passend werk is binnen uw bedrijf. Zet hierbij ook de expertise in van de arbeidsdeskundige.
  • Vraag bij twijfel tussentijds een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV (bijvoorbeeld na 1 jaar). UWV geeft tussentijds een oordeel over de inspanningen die gedaan zijn en zo krijgt u een idee of u op de goede weg zit. De uitkomst van het DO wordt meegenomen bij de beoordeling door UWV.
  • Zet een spoor 2 traject in, zodra blijkt dat het nog onzeker is of de zieke medewerker (volledig) kan terugkeren in uw bedrijf (dat kan ook eerder dan na 1 jaar). Schakel hiervoor een gespecialiseerd re-integratiebedrijf zoals Fith in. Sluit spoor 1 gedurende de periode van 2 jaar niet af, maar houd dit spoor open. Spoor 2 loopt vaak parallel aan spoor 1.

Mocht er onverhoopt toch een loonsanctie zijn of dreigt deze er aan te komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee.

augustus 2019, geschreven door onze projectmanager Femke van Sprang