Arbeidsbemiddelaar Fith stapt uit de schaduw

Richard in gesprek“Met 12 jaar ervaring op zak is de tijd aangebroken om met onze succesvolle aanpak op de voorgrond te treden”, aldus directeur Richard Roth. De kick off hiervan vindt plaats op zondag 26 februari a.s., met een nieuwe website en een bedrijfsreportage bij Business Channel op RTL 7 en RTL Z.

In haar twaalfjarig bestaan is Fith uitgegroeid tot wat Richard Roth “het grootste geheim van de arbeidsmarkt” noemt. Fith werkt vanaf de start met een team van senior-managers en oud-ondermemers die hun eigen netwerk en kwaliteiten beschikbaar stellen aan werkzoekenden. “Onze adviseurs zijn met hun achtergrond als werkgever en netwerk van relaties in staat om bij werkgevers aan tafel te komen en eventuele vooroordelen weg te nemen, bijvoorbeeld over oudere werknemers”.
In die grote ervaring en baanbrekend vermogen van de adviseurs van Fith ziet directeur Roth de kracht van het bedrijf, ook bij economische tegenwind. “De overheid, waar wij tot recent toe voornamelijk voor werkten, trekt zich terug.
Tegelijkertijd komt een nieuw type opdrachtgevers in beeld. Op de kortere termijn MKB-ers die iemand boventallig hebben, maar niet weten hoe ze diegene aan een andere baan moeten helpen. Maar ook werkgevers, die ondanks deze economische tijd, erg moeilijk aan goed personeel kunnen komen en daarin ontzorgt willen worden kloppen bij ons aan”.
Op de langere termijn zullen de gevolgen van de vergrijzing steeds duidelijker merkbaar worden en zullen we er met zijn allen alles aan moeten doen om iedereen die kan participeren op de arbeidsmarkt ook deel te laten nemen. Mensen zullen werkfith gemaakt en gehouden moeten worden. U kunt hierbij denken aan het werkfith houden van medewerkers tot op hogere leeftijd, maar ook aan het ontsluiten van kwetsbare doelgroepen die er op dit moment op de arbeidsmarkt nog nauwelijks aan te pas komen. Doelgroepen waar veel talent in schuilgaat, mits ze op maat worden gefaciliteerd. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.