7 tips om ziekteverzuim te voorkómen

<a href="http://www.freepik.com/free-vector/businesswoman-drawing-stairs_1076199.htm">Designed by Freepik</a>Zieke werknemers? Als werkgever zit u er niet op te wachten. Een goed ziekteverzuimbeleid is daarom belangrijk. In dit blog geven we u 7 tips om ziekteverzuim terug te dringen of zelfs helemaal te voorkómen.

Tip 1 – Zorg voor een goed ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuimbeleid begint bij preventie. Daarom is het belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Dat kunt u samen met uw preventiemedewerker doen. Daarnaast kunt u een verzuimprotocol opstellen: daarin staan duidelijke regels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de wijze van ziekmelding of het contact met de arbodienst. Verder kunt u denken aan een goede verzuimregistratie en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst kan u daar eventueel bij helpen.

Tip 2 – Herken de signalen

Ziekteverzuim lijkt soms te komen als een totale verrassing. Maar als u de juiste signalen herkent, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Door bepaalde gedragingen vroegtijdig op te merken, kunt u samen met uw werknemer zoeken naar een oplossing. Daarmee voorkómt u latere uitval. Signalen waar u bij uw werknemer op kunt letten zijn:

  • Werkstress
  • Prikkelbaar gedrag
  • Minder overzicht
  • Vermoeide indruk
  • Concentratiegebrek.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wél betekenen dat er iets aan de hand is.

Tip 3 – Maak het bespreekbaar

Voor veel werkgevers is ziekteverzuim een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Maar bij de juiste aanpak hoeft het helemaal geen probleem te zijn om ziekteverzuim bespreekbaar te maken.

Zo vinden werknemers het prettig als u als werkgever geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Vraag daar dus gewoon eens wat vaker naar en geef werknemers daarbij ruimte voor een open antwoord. Bovendien hoeft u niet meteen een oplossing aan te dragen! Voorbeelden van vragen die u kunt stellen zijn:

  • Heb je het goed naar je zin op het werk?
  • Zit je goed in je vel?
  • Ik zie dat je je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Hoe komt dat?

Tip 4 – Bied voldoende regelmogelijkheden

U kunt ziekteverzuim terugdringen door uw werknemers voldoende regelmogelijkheden aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om uw werknemers zelf te laten bepalen waar en wanneer ze werken. Uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het ziekteverzuimcijfer van werknemers die thuiswerken ongeveer 0,5 procentpunt lager ligt dan bij werknemers die dat niet doen. Een andere mogelijkheid is om werknemers meer zeggenschap te geven over hun werktijden, bijvoorbeeld door zelfroostering. Daardoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verkleint u de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

Tip 5 – Investeer in opleidingen

Investeren in opleidingsmogelijkheden voor uw personeel loont. Uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Daarbij maakt het niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd van uw werknemers is. Het aanbieden van opleidingsmogelijkheden zorgt vaak voor veel waardering van uw werknemers. Bovendien raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, waardoor ze hun werk beter (en met minder frustratie) uitvoeren.

Tip 6 – Werk samen met andere partijen

Vaak hebben kleine bedrijven minder (financiële) middelen voor preventief ziekteverzuimbeleid. Daarom kiezen zij er vaak voor om de handen ineen te slaan met andere partijen. Zo kunt u samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale werknemers. Bijvoorbeeld door een sporttoernooi voor bedrijven te organiseren. Of door uw gezamenlijke personeel een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden. Daarnaast kan uw verzuimverzekeraar toegang bieden tot een (betaald) preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

Tip 7 – Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Enerzijds dient u als werkgever voldoende rekening te houden met een zieke werknemer. Anderzijds mag u van uw werknemer verwachten dat hij zich inzet voor uw bedrijf. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken nakomt, óók als het om ziekteverzuim gaat. Jullie hebben immers een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met uw werknemer kunt u gerust eens wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Een zieke werknemer?

Verzuimbeleid betekent vaak extra administratie, organisatie en kosten. Daarom wilt u natuurlijk dat uw werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Toch komt daar stiekem veel bij kijken. Een casemanager verzuim of een verzuimverzekeraar kan u helpen bij de aanpak van verzuim. Meer vragen? Wij denken graag met u mee.

augustus 2017, geschreven door Femke van Sprang, senior bureaumanager Fith